7 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o inteligentnej sieci elektroenergetycznej

7 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Print Friendly, PDF & Email

Inteligentne sieci elektroenergetyczne (ISE) to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu w polskim sektorze energetycznym dochodzi do ważnych i kluczowych zmian, wpływających na jego jakość. Zintegrowane technologie, zaawansowane systemy monitorowania i zarządzania, a także rozwój odnawialnych źródeł energii tworzą nową erę w dostawie energii elektrycznej, bez której już praktycznie nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Istotne jest więc aby nasze sieci były w bardzo dobrym stanie technicznym. Poniżej przedstawiono siedem kluczowych aspektów inteligentnej sieci elektroenergetycznej, które są istotne dla polskiego systemu elektroenergetycznego.

  1. Czym jest inteligentna sieć elektroenergetyczna?

Inteligentna sieć elektroenergetyczna stanowi nowoczesne rozwiązanie, które ma na celu ulepszenie modelu tradycyjnego. Jest to więc kompleksowy system, który integruje zaawansowane technologie, umożliwiając przy tym optymalizację przesyłu energii, zminimalizowanie strat oraz lepsze wykorzystanie OZE. Dzięki ISE, możliwe jest również zdalne monitorowanie i zarządzanie siecią, co przekłada się na poprawę efektywności i elastyczności całego systemu [1].

  1. Technologie stosowane w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

W Polsce wykorzystuje się nowoczesne technologie, takie jak Advanced Metering Infrastructure (AMI), które umożliwiają zdalny odczyt i zarządzanie inteligentnymi licznikami energii. Te innowacyjne liczniki pozwalają na precyzyjne monitorowanie zużycia energii – umożliwiają m.in. obniżenie rachunków za energię poprzez jej racjonalne wykorzystywanie. Istotnym elementem jest również fakt, że wpływają one na świadomość odbiorców, co sprzyja poczynianym przez nich oszczędnościom energii. Dodatkowo rozwija się system monitorowania i zarządzania, które wykorzystują zaawansowane algorytmy analizy danych i sztuczną inteligencję. Te technologie umożliwiają lepsze prognozowanie zapotrzebowania na energię, szybką reakcję na awarie oraz integrację OZE.

  1. Rola odnawialnych źródeł energii w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna w Polsce odgrywa kluczową rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki zaawansowanym systemom monitorowania, integracji i zarządzania, możliwe jest skuteczne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w kraju. Inteligentna sieć umożliwia lepsze prognozowanie i dostosowanie produkcji energii z OZE do aktualnego zapotrzebowania, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i stabilności systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo, inteligentne liczniki energii umożliwiają śledzenie i premiowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co motywuje inwestorów do rozwijania nowych projektów związanych z OZE. Dzięki temu Polska ma duży potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy biogaz, co przyczynia się do transformacji energetycznej kraju i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  1. System zarządzania i monitoringu w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Systemy zarządzania i monitoringu ISE w Polsce są stale rozwijane. W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Inteligentne sieci elektroenergetyczne” (2009-2020), zainstalowano ponad 7 tysięcy urządzeń monitorujących stan linii elektroenergetycznych. Systemy te umożliwiają szybką lokalizację i usuwanie awarii, co przyczynia się do skrócenia czasu przerw w dostawie energii. Dodatkowo, stosuje się technologie Advanced Distribution Management System (ADMS), które integrują dane z różnych źródeł, umożliwiając efektywne zarządzanie siecią elektroenergetyczną w czasie rzeczywistym.

  1. Wpływ inteligentnej sieci elektroenergetycznej na efektywność energetyczną.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna w Polsce przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej w kraju. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii, odbiorcy mają możliwość świadomego kontrolowania i optymalizowania swojego wykorzystania energii elektrycznej. Inteligentne liczniki energii umożliwiają dokładne śledzenie zużycia energii w czasie rzeczywistym, co pomaga identyfikować obszary nadmiernego zużycia i wprowadzać zmiany mające na celu oszczędność. Dzięki temu, odbiorcy mogą redukować koszty energii i zmniejszać swoje środowiskowe ślady poprzez efektywne zarządzanie energią. Inteligentna sieć elektroenergetyczna przyczynia się również do minimalizacji strat energii w procesie przesyłu i dystrybucji, co ma pozytywny wpływ na ogólną efektywność systemu elektroenergetycznego w Polsce.

  1. Cyberbezpieczeństwo w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Jednym z kluczowych aspektów ISE jest zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na rosnącą złożoność i łączność systemu, istnieje konieczność ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi. W Polsce wprowadza się odpowiednie środki i mechanizmy, aby zabezpieczyć system przed atakami i nieuprawnionym dostępem do infrastruktury energetycznej. Wykorzystuje się zaawansowane technologie, takie jak sieci wirtualne, systemy detekcji zagrożeń, firewalle i kryptografię, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych. Przeprowadza się również regularne audyty bezpieczeństwa oraz szkolenia dla personelu, aby podnosić świadomość i umiejętności związane z cyberbezpieczeństwem. Działania te mają na celu minimalizację ryzyka ataków i zapewnienie niezawodności oraz ochrony całej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce [2].

  1. Korzyści dla odbiorców w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne przynoszą wiele korzyści dla odbiorców energii w Polsce. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii, odbiorcy mogą bardziej świadomie kontrolować swoje wydatki energetyczne i dostosować swoje zachowanie do bardziej efektywnego zużycia energii. Gospodarstwa domowe korzystające z inteligentnych liczników energii mogą osiągnąć oszczędności na poziomie 10% rocznie [3]. Ponadto, inteligentna sieć elektroenergetyczna umożliwia szybką i precyzyjną reakcję na awarie, minimalizując przerwy w dostawie energii dla odbiorców.

Podsumowanie:

Inteligentna sieć elektroenergetyczna staje się coraz bardziej powszechna w Polsce, a jej wpływ na sektor energetyczny i codzienne życie odbiorców jest niezaprzeczalny. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, optymalizacji przesyłu energii i świadomemu zarządzaniu zużyciem, inteligentna sieć elektroenergetyczna przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, minimalizacji strat energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wdrażanie inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce jest krokiem w stronę nowoczesnego, efektywnego i zrównoważonego sektora energetycznego.

[1]https://www.parp.gov.pl/images/wydarzenia/Izabela_Zylinska_Smart_Grid__Inteligentne_sieci_elektroenergetyczne_w_zapewnianiu_bezpieczestwa_energetycznego.pdf

[2] Kucharska, A. (2020). Cybersecurity challenges in Poland in the face of energy transition. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 18(1), 141–159.

[3] https://ise.ure.gov.pl/ise/aktualnosci/4090,Inteligentne-systemy-pomiarowe-umozliwia-oszczedzanie-energii.html