CO WARTO WIEDZIEĆ O rozwiązaniu SMART GRID?

CO WARTO WIEDZIEĆ O rozwiązaniu SMART GRID?

Print Friendly, PDF & Email

 

Inteligentne sieci elektroenergetyczne – Smart Grid – to inteligentna sieć dystrybucyjna oraz powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które integrują działania wytwórców, dystrybutorów, oraz odbiorców energii elektrycznej.

W skład Smart Grid wchodzą:

  • linie przesyłowe i dystrybucyjne;
  • elementy infrastruktury takie jak transformatory z czujnikami diagnozującymi ich pracę, automatykę zabezpieczającą – np.: przywracającą zasilanie w przypadku zwarcia, stacje rozdzielcze, linie zasilające odbiorców;
  • urządzenia pomiarowe i urządzenia automatyki, w tym inteligentne liczniki wraz z systemami do automatyzacji rozliczeń i zdalnej rekonfiguracji urządzeń;
  • rozproszone jednostki wytwórcze, czyli systemy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne, biogazownie, systemy geotermalne itp.
  • obiekty wirtualne, takie jak autonomiczne obszary energetyczne – tzw. klastry energii oraz elektrownie wirtualne – grupujące drobne jednostki wytwórcze na poziomie sieci, by oferować energię na rynku;
  • bazy danych i systemy teleinformatyczne, które komunikują się z urządzaniami sieciowymi, monitorują wartości napięć, działania i kondycję techniczną urządzeń sieciowych;
  • systemy informatyczne przetwarzające dane oraz zarządzające takim aspektami jak planowane lub awaryjne wyłączenia, wykrywanie awarii, lokalizacja uszkodzenia, szacowanie czasu naprawy uszkodzenia.

Dlaczego Smart Grid jest „smart”?

Technologie wchodzące w skład Smart Grid automatyzują pracę sieci i informują o jej bieżącym stanie.  Ułatwiają również regulację wartości napięć, zarządzają obciążalnością sieci oraz ułatwiają zarządzanie zapotrzebowaniem na energię w sytuacjach awaryjnych.

Smart Grid umożliwia pozyskiwanie informacji o stanie i kondycji poszczególnych urządzeń sieciowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów przewiduje awarie oraz nietypowe sytuacje, co pozwala na zaplanowanie z wyprzedzeniem odpowiednich działań – na przykład oszacowanie czasu pracy bez awarii i zaplanowanie prac konserwacyjnych w odpowiednim czasie.

System Smart Grid jest przystosowany do zmiennej ilości energii generowanej z OZE – umożliwia przyłączenie do sieci mikrogeneratorów na poziomie niskiego napięcia i zasobników energii, umożliwia zarządzanie rozproszoną generacją. Pozwala też zarządzać urządzeniami w gospodarstwie domowym, które znajdują się „z drugiej strony licznika”.

Jakie korzyści przeniesie nam Smart Grid?

To łatwiejszy dostęp do informacji na temat bieżącego zużycia energii za pośrednictwem dedykowanego portalu. Korzyścią są również nowe elastyczne taryfy. Użytkowanie energii będzie można dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Zyskujemy dzięki temu stabilność dostaw energii.

Smart Grid umożliwi przyłączenie własnych mikro-źródeł energii, np.: przydomowych elektrowni wiatrowych, lub paneli fotowoltaicznych.

Zyskamy sporo nowych inteligentnych funkcjonalności:

Odbiorca będzie mógł zarządzać własną energią, a także prowadzić monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym. Pojawiające się ewentualnie błędy będą automatycznie identyfikowane i naprawiane. Ułatwi to również bieżący monitoring urządzeń, oraz pozwoli zoptymalizować rozdział mocy. Automatyczne przechodzenie na system wyspowy rozproszonych źródeł energii stanie się jeszcze łatwiejsze, innymi słowy – będzie można tymczasowo korzystać ze źródeł energii elektrycznej nieprzyłączonej do sieci.

Będzie można planować rozwój sieci z uwzględnieniem źródeł generacji rozproszonych, a w szczególności OZE. Smart Grid umożliwi inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych, czyli bez obawy przeciążenia lokalnej sieci. Właściciel będzie mógł podłączyć swój samochód w godzinach szczytu, ale energia zacznie być pobierana od momentu, gdy sieć jest mniej obciążona.

źródła: