Tło inteligentne liczniki

Inteligentne liczniki energii elektrycznej

Print Friendly, PDF & Email

Kilowatogodziny oszczędności mogą zyskać użytkownicy, u których zostaną zainstalowane inteligentne liczniki energii elektrycznej. Urządzenia umożliwią opłaty za rzeczywiste zużycie oraz dostosowanie korzystania z energii elektrycznej do najkorzystniejszej taryfy. Podnoszenie świadomości oraz poszerzanie wiedzy użytkowników energii elektrycznej z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych i liczników zdalnego odczytu ma na celu ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjna pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Podjęte działania są praktyczną odpowiedzią na wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego wiosną 2021 roku przez Ministra Klimatu i Środowiska. Jego celem było zapoznanie się z poziomem akceptacji społecznej dla automatyzacji i informatyzacji systemu elektroenergetycznego w Polsce. Jednocześnie, skoncentrowano się na sprawdzeniu poziomu wiedzy na temat inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu, co pozwoliło „uszyć na miarę społecznych oczekiwań” dedykowaną kampanię informacyjno-edukacyjną. Dzięki badaniu, możliwa stała się także identyfikacja potencjalnych barier i obaw Polaków związanych z informatyzacją energetyki oraz wybór kanałów komunikacji, którymi najskuteczniej uda się dotrzeć do adresatów.

Badanie wskazało, że poziom wiedzy na temat inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu wśród odbiorców energii elektrycznej w Polsce jest niewystarczający i że chcą oni poszerzać swoją wiedzę. Wyniki potwierdziły jednocześnie, że Polacy odnoszą się pozytywnie do instalacji inteligentnych liczników, popierają cyfryzację energetyki, a kierunek jej rozwoju uważają za właściwy. Co więcej, badani deklarowali, że chcieliby wiedzieć więcej na temat inteligentnych liczników zdalnego odczytu – tak odpowiedziało blisko 82% respondentów. Kampania obejmuje rozbudowane działania promocyjne i edukacyjne w prasie, radiu oraz internecie.