Podsumowanie III ogólnopolskiej konferencji „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

Podsumowanie III ogólnopolskiej konferencji „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

Print Friendly, PDF & Email

3 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się III ogólnopolska konferencja „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, stanowiąca podsumowanie realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu. Jego celem było przede wszystkim zwiększenie świadomość społecznej na temat inteligentnych liczników. 

„Inteligentne opomiarowanie i inteligentne sieci to z pewnością wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy, zarówno w Ministerstwie, jak również uczestnicy rynku, a przede wszystkim operatorzy systemu elektroenergetycznego.”– mówiła Aleksandra Świderska, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która zwróciła również uwagę na fakt, że u podstaw wykorzystania pełnego potencjału inteligentnych liczników leży przede wszystkim aktywizacja użytkowników.

Jakie są główne korzyści płynące z inteligentnego opomiarowania? Dla konsumentów to przede wszystkim dostęp i rozliczenie według rzeczywistych danych dotyczących zużycia energii. Natomiast dla przedsiębiorstw energetycznych to m.in. łatwiejsze zarządzanie popytem na rynku, obniżenie szczytowego zapotrzebowania oraz redukcja strat handlowych i technicznych kosztów odczytu. Nie można zapomnieć również o korzyściach w skali makro, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej czy digitalizacja.

Jak można się było dowiedzieć, wymiana liczników postępuje w tempie wyprzedzającym przyjęte założenia – obecnie zainstalowanych jest bowiem blisko 5 mln liczników zdalnego odczytu, co stanowi 24% realizacji ustawowego harmonogramu. Jest to bardzo dobry wynik lecz należy dalej dążyć do celu jakim jest instalacja kolejnych 13 mln liczników do końca 2028 roku.

Na konferencji pojawili się znakomici Prelegenci, którzy podzielili się z uczestnikami ekspercką wiedzą i swoim doświadczeniem. Pierwszym z nich był Dyrektor ds. OIRE i Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii w PSE S.A. Pan Lesław Winiarski, który przedstawił ciekawą prezentacje dotyczącą ogólnych informacji o CSIRE i OIRE, a także opowiedział o statusie prac nad Planem wdrożenia CSIRE i jego aktualizacji.

Kolejne wystąpienie dotyczyło transformacji cyfrowej i Inteligentnej sieci energetycznej. Pan Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania, IT i OT z TAURON Polska Energia, opowiedział o transformacji sieci elektroenergetycznej i stanie instalacji LZO w Polsce i w Europie. Interesujące informację można było usłyszeć w kwestii transformacji cyfrowej czy generatywnej sztucznej inteligencji.


Podczas konferencji została również przeprowadzona debata pn. Inteligentne liczniki – szanse, możliwości, wyzwania, w której udział wzięli: Ewa Sikora, Dyrektor Pion Usług Dystrybucyjnych w Energa -Operator; Marek Kulesa, Dyrektor Biura w TOE oraz Łukasz Bartuszek, Radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Za jej całokształt odpowiadał Pan Przemysław Kałek, radca prawny, który zadawał prelegentom pytania z zakresu inteligentnego opomiarowania.

Pan Jarosław Wojtulewicz, Doradca Zarządu ds. Strategii w APATOR S.A. opowiedział o licznikach pod kątem biznesu i współpracy z OSD. Przedstawił zagadnienia związane ze światowym rynkiem producentów czy weryfikacją i dopuszczaniem do rynku składników infrastruktury krytycznej. Ciekawie przedstawił również propozycje dotyczące rozwoju współpracy pomiędzy producentami urządzeń i dostawcą rozwiązań a operatorami sieci.

 

Jako ostatnia wystąpiła Pani Anna Bednarska, Naczelnik Wydziału Rynku Detalicznego i Sieci inteligentnych  dep. Elektroenergetyki i Gazu MKIŚ, której celem było podsumowanie wszystkich działań, jakie udało się osiągnąć w trakcie projektu.

 

 

Przeprowadzona kampania to nie tylko spoty radiowe, artykuły sponsorowane czy aktywne prowadzenie kanałów social media. W ramach niej udało się przeprowadzić prawie 30 szkoleń i warsztatów, w których wzięło udział ponad 2 tys. osób. Projekt i przyświecające mu idee promowano także poprzez udział w 5 imprezach branżowych. Inicjatywę nagłaśniano ponadto podczas trzech ogólnopolskich konferencji, które były dodatkowo transmitowane online. Oprócz wydarzeń, w ramach kampanii opracowano również między innymi analizy i ekspertyzy, które są ciekawym źródłem wiedzy.

Zachęcamy do obejrzenia całej konferencji:

oraz do zapoznania się z interesującymi prezentacjami naszych Prelegentów, które można pobrać poniżej:

III Ogólnopolska Konferencja – prezentacja otwierająca >> tu

CSIRE – aktualizacja planu wdrożenia i kolejne kroki milowe >> tu

Transformacja Cyfrowa. Inteligentna sieć energetyczna do pobrania >> tu

Liczniki inteligentne jako istotna gałąź >> tu

Podsumowanie działań projektowych >> tu