Tło inteligentne liczniki

Słowniczek

A

Alfabet

Alfabet polski, abecadło (dawniej: obiecadło, obiecado[1]) – alfabet dwuszeregowy oparty na alfabecie łacińskim używany do zapisu języka polskiego.

Amalgamat

Ogólna nazwa stopów metali, w których jednym z podstawowych składników jest rtęć[2]. Tworzy się poprzez rozpuszczenie innych metali w rtęci w warunkach otoczenia.

L

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing